กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2562 9:54:57     ที่มา : งานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1732

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน  2562

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspx

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 0 5387 3476 - 77

ข่าวล่าสุด

บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2/9/2562 15:45:52
68

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS รับนักศึกษาฝึกงาน

27/8/2562 12:49:45
173

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

27/8/2562 11:57:03
93

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5/7/2562 9:49:14
237

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

26/6/2562 9:58:14
177

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

24/6/2562 9:54:57
1733

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

10/6/2562 9:23:41
211

บริษัท ไพรซ์ ออดิเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

27/5/2562 9:40:02
273

บริษัท เอสเตท ออฟ ฟอร์จูน จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

27/5/2562 9:34:06
222

บริษัท เทอราบิท จำกัด รับสมัครงาน

18/3/2562 10:19:44
318