กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2562 9:54:57     ที่มา : งานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2332

กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน - 10 พฤศจิกายน  2562

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspx

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 0 5387 3476 - 77

ข่าวล่าสุด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL ”

28/10/2562 14:31:47
64

บริษัท นอร์ทเทิร์นอาร์ต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

21/10/2562 11:32:06
137

สยามบีช รีสอร์ท เกาะช้าง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

24/9/2562 10:38:12
225

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

24/9/2562 10:15:01
208

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประะเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

23/9/2562 9:30:56
243

บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2/9/2562 15:45:52
213

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS รับนักศึกษาฝึกงาน

27/8/2562 12:49:45
336

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

27/8/2562 11:57:03
241

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5/7/2562 9:49:14
359

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

26/6/2562 9:58:14
269